Tilbage

Beskæftigelsesministeren kom forbi

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fik gode råd og forslag til sit kommende handicapudspil, da han mandag den 16. april besøgte Castberggård Job- og Udviklingscenter.

 

Klokken var få minutter over tolv, da ministerbilen svingede op foran Castberggårds karakteristiske røde hovedbygning. Få sekunder efter var beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med energiske skridt på vej hen for at hilse på både Job- og Udviklingscenterchef Holger Jensen og Castberggårds chefforstander Erik Kristensen.

Der var afsat lidt over en time til besøget, som udover en rundvisning også bød på korte møder med både unge elever og jobsøgende deltagere. En af dem var Martha fra Faurskov, som fik mulighed for at fortælle ministeren om de udfordringer, hun som døv oplever i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Jeg fik et positivt indtryk af ministeren. Han virkede som om han gerne ville hjælpe handicappede og give noget mere opmærksomhed til os døve.

Kaffe, kage og en god dialog
Efter rundvisningen på Castberggård med stop i undervisningslokalerne hos jobsøgende deltagere, unge Navigatorelever og døve flygtninge blev ministeren budt på kaffe, kage og en præsentation af Castberggård Job- og Udviklingscenter. Her var fokus på både udfordringer og løsninger for Job- og Udviklingscenterets to målgrupper, døve og personer med høretab.

Lidt over et rejste ministeren og hans følge sig fra kaffebordet for at haste videre i dagens program.

- Det har været et meget inspirerende besøg for mig, og det, jeg tager med mig, er nogle af de råd og gode forslag, vi har drøftet her i dag på Castberggård, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeren præsenterer til juni et nyt udspil, der har til formål at sikre, at personer med handicap i højere grad bliver en del af arbejdsmarkedet. Derfor var ministeren også meget interesseret i at få Castberggård Job- og Udviklingscenters bud på, hvad der skal til for at skabe bedre muligheder for døve og personer med høretab, forklarer Job- og Udviklingscenterchef Holger Jensen.

- Vi fik en rigtig god dialog med ham, hvor han også efterspurgte indspark til det handicappolitiske arbejde, han lige nu er i gang med.