Tilbage

Det her kursus har sat sig i mig

Indsigt, redskaber og refleksion. Tegnsprogstolk Margit Brandt Jonassen fik rigtig meget med hjem til sin tolkehverdag efter et kursus i stemmetolkning på Castberggård.

 

Margit Brandt Jonassen har i mange år råbt og skreget på efteruddannelse for tegnsprogstolke. Derfor var hun også hurtig til at sikre sig en plads, da Castberggård i foråret 2022 afholdt kursus i stemmetolkning.

 

- Vi er meget alene som tolke, så jeg har savnet sparring og muligheden for at reflektere mere over min tolkning, siger Margit Brandt Jonassen.

 

På kurset i stemmetolkning var der fokus på de processer, der bliver sat i gang, når man skal stemmetolke.

 

- Jeg har fået nogle rigtig gode værktøjer til at matche tegnsprogsbrugeren i forhold til min stemmetolkning, så jeg bruger min tolkekapacitet til at skabe de bedste tolkesituationer, forklarer Margit Brandt Jonassen, der også er blevet godt rustet i forhold til de situationer, der ikke går efter planen.
 

- Jeg er blevet bevidst om, hvad jeg skal gøre i situationen, hvis jeg stirrer mig blind på noget og klappen går ned, så jeg overhovedet ikke kan aflæse. Samtidig er jeg også opmærksom på, hvordan jeg efterfølgende kan reflektere over, hvad det var, der gjorde, at jeg ikke kunne aflæse.

 

En del af mit tolke-DNA

Det er Charlotte Dohm, Henriette Bisgaard og Outi Toura-Jensen, og det kunne ikke være bedre, hvis man spørger Margit Brandt Jonassen.

 

- Det er cremen af cremen. De tre undervisere har virkelig noget evidens bag det, de siger. De er så nørdede, og det skaber bare stor tillid i rummet.

 

I det hele taget er Margit Brandt Jonassen som hun selv siger ’helt oppe at køre over det her kursus’ - også selv om der nu er gået nogle måneder.

 

- Det er jo normalt at være helt høj, når man tager hjem fra et kursus, men så kommer hverdagen. Men det her kursus har sat sig i mig, og jeg kunne godt tænke mig, at det blev en del af mit tolke-DNA

 

 


Drop image here or click to upload