Tilbage

Repræsentantskabsmøde 18. april

Castberggård indkalder repræsentantskabet og øvrigt interesserede til ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag den 18. april 2020 på Castberggård.

 

Programmet for dagen vil være som følger: 

 

Kl.  09.30 – 10.00               Ankomst & kaffe

Kl.  10.00 – 12.00               Repræsentantskabsmøde  

Kl.  12.00 – 13.00               Frokost

Kl.  13.00 – 15.00               Repræsentantskabsmøde

Kl.  15.00 – 16.00               Kaffe

Kl. 16.00 – 17.30                Foredrag med skuespiller Allan Olsen

Kl. 18.30 -                           Middag i hallen

 

Bestyrelsen har i år valgt, at der efter det ordinære møde vil være et foredrag samt middag for alle i hallen om aftenen. Med dette tiltag håber de, at flere vil deltage. 

 

I invitationen til repræsentantskabet er der listet to vigtige ting. Hvis man har punkter til eventuelt på dagsordenen eller har kommentarer til vedtægtsændringer er der sat deadlines for, hvornår disse senest skal være bestyrelsen i hænde. 
 

  • Indkomne forslag til drøftelse under punktet ”Eventuelt”, bedes fremsendt til bestyrelsen senest d. 14. februar 2020 på mail: jtk@cbg.dk
     
  • Bestyrelsen har i 2019 revideret Castberggårds vedtægter.  Kommentarer eller bemærkninger hertil skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest d. 2. april 2020 på mail: jtk@cbg.dk.

 

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle, der ønsker at deltage. Tilmelding er dog påkrævet og dette kan gøres via dette link: 

https://cbg.nemtilmeld.dk/226/


Drop image here or click to upload

Drop image here or click to upload